Fagseminar i Trondheim - for nett.jpg
F.v. Kirsti Østensjø, Terje Meisler, Arnt-Einar Litsheim og Knut Thomas Kussild
Fagseminaret 2020:

Norske Havners fagseminar holdes i Trondheim

Havn

Det årlige fagseminaret i regi av Norske Havner vil bli arrangert i Trondheim 9.-11. juni 2020. 

Fagseminaret er Havne-Norge sitt største arrangement og i overkant av 100 representanter deltar årlig. Vertskap for årets fagseminar vil være Trondheim Havn.

- Fagseminaret starter som seg hør og bør dagen før (9/6) med en get-together. Selve hovedprogrammet vil foregå hele den 10. juni og fram til lunsj den 11. juni. Fagseminaret vil bli arrangert på Scandic Nidelven, forteller Arnt-Einar Litsheim, fagdirektør i Norske Havner.

Fagnettverkene i Norske Havner vil sammen med administrasjonen være ansvarlig for utforming av fagseminarets faglige innhold.

- De temaene som settes på dagsorden er aktuelle faglige problemstillinger som medarbeiderne i havnene møter daglig. Når vi først er i teknologihovedstaden Trondheim, så er det nok naturlig at teknologi og nyvinninger får en plass på årets fagseminar, sier Litsheim og fortsetter:

- En annen problemstilling som vi sikkert kommer innom er ny havne- og farvannslov og praktiseringen av denne. Det er flere forhold som aktualiseres, men forholdet til kapitaltilgang, farleder og farvann, samt mottaksplikten, er aktuelle problemstillinger. Ser en dette i lys av klima og teknologi, så åpner det seg store muligheter og utfordringer for havnene fremover.

- Vi ser frem til og ta imot hele Havne-Norge i begynnelsen av juni, avslutter Litsheim.