Blå havn.jpg
Foto: iStock
Hvordan ser en integrert havnedrift ut?

Fremtidens havner er smarte

Havn

Hvordan må havnene tilpasse seg fremtidens krav og forventninger? Ny rapport retter søkelys på dette spørsmålet.

Norske Havner sitt assosierte medlem SWECO tok i 2018 initiativet til en workshop om smarte havner. En rekke havner deltok på workshopen. Resultatet av workshopen er oppsummert i rapporten Smarte havner – Hvordan ser en smart og integrert havnedrift ut i fremtiden?

Krav til endring og ny teknologi tvinger fram behovet for smarte havner. Havner vil fremover ta i bruk ny teknologi og andre energikilder. Videre vil havnene investere i digitalisering og automatisering.

- Det var svært nyttig å samles for å diskutere hvordan havnene skal møte fremtiden. Ny teknologi og logistikktenkning setter nye krav til havnene. Samlingen om smarte havner bidro til erfaringsutveksling og nye tanker om havnen som strategisk samfunnsutvikler, sier fagdirektør Arnt-Einar Litsheim i Norske Havner.

SWECOs rapport er spennende og viser viktigheten av samle kunnskap rundt noen runde bord.