Verdens største containerfartøy Maya ligger i Gøteborg havn - krediter Gøteborg havn - for nett.jpg
Selvom MSC Maya, et av verdens største containership, får plass ved Gøteborg havn, ligger ikke Norges største havn i Sverige, slik mange påstår. (Foto: Gøteborg havn).
Havnekonferansen 2019

Gøteborg er ikke Norges største havn

Havn

Vi må avlive myten om at Sveriges største havn – Gøteborg – også er Norges største havn. Det påpekte Arnt Einar Litsheim, fagdirektør i Norske Havner, på Havnekonferansen i Kristiansand den 29. august.

Om lag 200 deltakere hadde tatt turen til Sørlandets hovedstad for den årlige havnekonferansen. Som tidligere var temaene havneutvikling, rederi og mitt skip er lastet med (vareeiere). Nytt av året var to innslag fra kontinentet, henholdsvis Port of Rotterdam og Holland America Group.

Nullutslippshavnen

Fokus var rettet på de store endringene som næringen møter gjennom klimakrav og innføring av teknologi. Strategidirektør Victor Schoenmakers var tydelig på at Rotterdam havn må møte klima- og energiutfordringen.

Skal havna overleve, må en bli en nullutslippshavn og energihub for klimavennlige drivstoff, mente han, og la til at havna må ta en lederrolle i denne transformasjonsprosessen.

Satsing på skipsfart

Rederi-, speditør- og vareeiersiden etterlyste blant annet bedre samordning av havnene. De understreket også at tilbudet må være fleksibelt og punktlig.

Men det kanskje tydeligste budskapet kom fra sjefen i BAMA, som sa rett ut at før 2015 trodde han ikke på nærskipsfart. Nå er skipsfart et satsingsområde.

Konferansen ble avsluttet med en paneldiskusjon. Hovedkonklusjonen var at havnene er klare til å møte fremtiden, men at det trengs sjønære arealer og kapital for å gjøre de nødvendige investeringene.