Halvard Aglen - for nett - Endelig - krediter Jill Johannessen.jpg
Halvard Aglen er havnedirektør i Kristiansand og styreleder for Norske Havner. (Foto: Jill Johannessen)
Ett år med nye Norske Havner:

Hagle, høns og lastebil

Havn

Når vi nå går inn i julehøytiden og vi snart kan markere ett år for «nye» Norske Havner har jeg lyst til å komme med noen betraktninger.

For det første vil jeg understreke at det siste året har vist tydelig at dette var en riktig beslutning! Det å samle ressursene og stå frem med én stemme er noe som gjør Norske Havner tydeligere og mye enklere å forholde seg til. Det får vi jevnlige tilbakemeldinger på fra både myndigheter og samarbeidspartnere. Og så vil jeg legge vekt på at det har en stor egenverdi at alle havnene har mulighet til å møtes på de ulike samlingene vi har.

Når jeg ser tilbake, er det heller ikke få samfunnsaktører vi har vært i kontakt med, enten det er statsråder, stortingspolitikere, etatsdirektører, sentrale samfunnsdebattanter eller andre. Noe av det jeg husker best av alt var da ambassadør Wegger Strømmen på fagsamlingen i London orienterte om Brexit og snakket om fenomenet hagle, høns og lastebil. Det kommer jeg aldri til å glemme!    

Vi ser også at det å jobbe innenfor rammen av KS Bedrift gir tilgang til et større mangfold av kompetanse og et større potensiale for å jobbe mer tverrfaglig med andre bransjer. Havnene lever jo i en interaksjon med andre samfunnsaktører, noe som ikke minst er viktig i det grønne skiftet.

Så er det alltid slik at det er mer å jobbe med. Vi får iallfall ikke alt på plass det første året. Men det er stor bevissthet på hva vi skal bli bedre på og jeg tror vi har mer å glede oss til i 2020, eksempelvis økt synlighet og arbeidet i de nye fagnettverkene som nå er på gang. Det er også mange viktige saker som ligger fremfor oss slik som arbeid med ny nasjonal transportplan og tilpasning til den nye havneloven.   

Det er mye mer jeg kunne kommentert som det ikke blir plass til i en slik hilsen. Men jeg vil til slutt takke administrasjonen og styret for godt arbeid og samarbeid. Og jeg vil ikke minst ønske alle medlemmer en riktig god jul!

Så sees vi på Havnelederforum 16.-17. januar til et spennende program og de gode samtalene!    

Halvard Aglen