Risavika Havn.jpg
Risavika Havn (foto: Stavangerregionen Havn)
Elektrifisering av transport:

Havn, flyplass og nettselskap i smart strøm-samarbeid

Havn

Stavangerregionen Havn IKS/Risavika Havn har vunnet frem i konkurransen om midler til storskala demoprosjekter og mottatt kr 40 millioner fra Enova sammen med Lyse Elnett, Avinor Sola, Forus Næringspark og Smartly.

-Vi er stolte over å være en del av et slikt fremtidsrettet og sjeldent spennende miljøprosjekt, sier Merete Eik, havnedirektør i Stavangerregionen Havn IKS - som er medlem i Norske Havner.

Målet med prosjektet er å se på hvordan strømbehovene fra de ulike aktørene, inkludert havna, flyplassen, næringsaktører med mer kan styres og fordeles. Med en god styring og fordeling av de ulike strømbehovene kan man dermed redusere investeringsbehov.

En storstilt elektrifisering av transport vil kunne generere store investeringsbehov i fremtiden.

-Dersom vi skal bygge ut strømnettet for å ha kapasitet til at alt strømforbruk går for fullt samtidig, så vil det koste samfunnet mye, sier leder for smarte nett, Siri Torgersen Ravndal i Lyse Elnett.

En havn for fremtiden

-Vi vil gjøre energitiltak som vil ruste oss for fremtiden og kunne bygge en havn som vil kunne ta imot skip som vil ha behov for strøm/lading, hybridløsninger og så videre, sier havnedirektør Merete Eik.

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Merete Eik er Merete Eik er havnedirektør i Stavangerregionen Havn IKS

Havnedirektør Merete Eik.

-Vi vil effektivisere bygninger og lage lademuligheter for biler, trucker og andre kjøretøy som vil ha behov for det. Fysiske tiltak som vi har tenkt i dag er å bygge et «minigrid» for å knytte bygg, med ladestasjon og batterilagring som er tilgjengelig til lading av havnekraner og trucker, og på et senere tidspunkt også ulike fartøy, fortsetter Eik.

Stavangerregionen Havn vil gjennom dette prosjektet kunne få informasjon om behovene på tvers av næringsparkene som er med i konsortiet, og se hvilke tider på døgnet den enkeltes behov er.

-Med dette vil en kunne utjevne forbruk som kommer alle til gode – det vil si bedre miljø, mindre energiforbruk fra hovednettet og reduserte kostnader for kundene, avslutter Eik. 

-Dette prosjektet er et spennende eksempel på hva man kan få til når man samarbeider på tvers av sektorer, sier Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i Norske Havner. -Vi ser i økende grad hvor viktig det er at bransjene snakker sammen for å løse samfunnsutfordringer, ikke minst i forhold til det grønne skiftet der elektrifisering er så sentralt.