horten havn.jpg
F.v: Ellen Strøm Hassun, Øivind Brevik, Marianne Bjerkeskaug, Espen Eliassen og Cathrine Bentsen
KS Bedrift-sjef Øivind Brevik på medlemsbesøk hos Horten havn

Havna er en viktig del av samfunnets infrastruktur

Havn

Horten havn ligger midt i Oslofjorden. Havnevesenet har som mål å tilrettelegge for økt sjøtransport over godshavna. I tillegg sørger de for at bryggeanlegget til riksveissambandet Horten-Moss fungerer optimalt til alle døgnets tider.

-Jeg er stolt av å lede en av landets mest effektive operatører når det gjelder økt gods over sjøveien, sa havnefogd Espen Eliassen da KS Bedrift-sjef Øivind Brevik besøkte Horten Havn 4. desember.

Siden det i 1858 ble vedtatt ved kongelig resolusjon at Horten skulle ha egen havnekommisjon, har virksomheten vært i stadig endring, og er i dag en viktig arbeidsplass og samfunnsaktør.

-Havnene i Norge er særdeles viktige i utvikling av nærmiljøene og infrastrukturen, sa Øivind Brevik.

Organisasjonsform

Horten Havn var tidligere et kommunalt foretak, men er i dag et kommunalområde i Horten kommune. Det innebærer at Havnefogden sitter i Horten kommunes ledergruppe.

-Det har vært en krevende endringsprosess, men vi er nå fornøyde med resultatet og at vi er en del av kommunen på alle måter, sier Eliassen.

I likhet med mange av havnene er også Horten Havn en sentral eiendoms- og arealforvalter i kommunen.

Land- og ladestrøm

Som en av få havner har Eliassen og hans medarbeidere ansvaret for ferge- og persontransport.

-Neste generasjons ferger vil trenge et lite kraftverk på havna. Vi har Norges største fergesamband og vil og må lede an, sier Eliassen.

-Norge har virkemiddelapparatet og vi må som nasjon gå foran, fortsatte Brevik.

-Vi har hatt en el-bilrevolusjonen, nå er det på tide å elektrifisere ferge- og persontransporten til sjøs, understreket han.

Fra vei til sjø

-Jeg er enig i Stortingets mål om å frakte mer varer sjøveien, men jeg opplever at dette målet kan glemmes av lokale politikere, sier Eliassen.

-Noen lokalpolitikere er nok mer opptatt av hva de kan bruke arealene i havna til, fremfor å legge til rette for at gods fraktes sjøveien, understreker han.

-Jeg bruker å minne politikerne på at havna kom først, deretter byen, fortsetter han.

-Vi irriterer oss over trailere, men hvis den samme frakten skjer på sjøen, tenker vi at det er vakkert, avslutter Brevik.