Torbjørn Røe Isaksen Foto Hans Kristian Thorbjørnsen - for nett.jpg
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen. Lisens: CC BY-NC-ND 2.0
Havnene – en nøkkel til ny vekst

Havnelederforum 2020

Havn

Proaktive havner er avgjørende for å realisere havets potensial som kilde til velstand og vekst. På Havnelederforum 2020, den 16.-17. januar i Oslo, får du høre næringsminister Torbjørn Røe Isaksen snakke om dette.

Norge er en av verdens ledende havnasjoner. Vår kystlinje er blant verdens lengste, og vi råder over et havareal som er mer enn seks ganger større enn vårt landareal.

Mulighetene som havet gir har skapt arbeidsplasser og velstand. Havet er fremtidens kilde til velstand og vekst. Uten havnene ville ikke dette vært mulig.

OECD anslår at de havbaserte næringene kan doble sitt bidrag til den globale økonomien i 2030. Og mye utvikling av nye næringseventyr i havrommet vil skje i Norge. Norske havner vil fortsatt være en nøkkel til ny vekst og velstand. For uten havnene blir ressursene værende i havet. 

Dette blir sentrale tema når blant annet næringsminister Torbjørn Røe Isaksen kommer på Havnelederforum 16.-17. januar 2020.

Les mer og meld deg på for å bli med i debatten!

Programmet for Havnelederforum er under utarbeidelse og mer informasjon kommer etter hvert!