Kampen om godset_utentekst.jpg
Hundretusenvis nye lastebiler vil fylle opp veiene de neste tiårene hvis vi ikke får mer gods over fra vei til sjøveien. Det er dårlig nytt for småbarnsforeldre som ønsker trygge veier og frisk luft for barna sine. (Foto: Jill Johannessen).
Fra vei til sjø

Kampen om godset

Havn

Godstransport i Norge vil dobles i løpet av få tiår. Regjeringen må satse sterkere på miljøvennlig sjøtransport for å flytte gods fra vei til sjø.

De neste tiårene forventes en dobling av godstransporten i Norge. Men det fins et miljøvennlig alternativ. Regjeringen må satse slik at det blir mer attraktivt for vareeiere å velge sjøveien.

Se vår film om hvordan Moss Havn bidrar til sjøtransporten