Fra vei til sjø

Kampen om godset

Havn

Godstransport i Norge vil dobles i løpet av få tiår. Regjeringen må satse sterkere på miljøvennlig sjøtransport for å flytte gods fra vei til sjø.

De neste tiårene forventes en dobling av godstransporten i Norge. Hundrevis av nye lastebiler vil fylle opp veiene. Vi kan vente oss flere ulykker, dårligere luftkvalitet, mer veislitasje og større spredning av mikroplast fra dekk. Ikke minst: Økt tungtrafikk harmonerer dårlig med Norges klimamål.

Den gode nyheten er at det fins et miljøvennlig alternativ. Sjøveien har lavest samfunnskostnader og er best for miljøet. Men for å flytte mer gods fra vei til sjø, må regjerningen satse på sjøtransporten, slik at det blir mer attraktivt for vareeiere å velge sjøveien.

I denne filmen møter vi havnesjef i Moss Havn, Øystein Høsteland Sundby. Han forteller at Moss Havn har en unik plassering ved E6 og store varehus på Vestby. I kombinasjon med effektiv drift og dyktige ansatte gjør det havnen til en av Norges største containerhavner. Men det er et skjær i sjøen: Riksvei 19, fra havnen til E6, er en flaskehals for all trafikk. I filmen forteller havnesjefen om hvordan de prøver å løse denne utfordringen.