Stavanger Havn krediter Tony Kristoffersen - for nettsiden.jpg
Cruiseskip til havn i Stavanger. (Foto: Tony Kristoffersen)
Opplæring i lov om havner og farvann:

Kurs i ny havne- og farvannslov

Havn

Norske Havner arbeider nå med kurs og opplæring i den nye havne- og farvannsloven.

I kursprogrammet tar vi sikte på en tredelt opplæring. En del som tar for seg den nye loven helhetlig og lovteknisk (del I), en del som ser spesielt på den nye farvannsdelen og selvkostregimet (del II) og til slutt en del som tar for seg utbyttedelen spesielt (del III).

Opplæringsprogrammet vil fordele seg over to samlinger. Datoene er ikke spikret enda, men aktuelle datoer er 25. september (del I) og 23.-24. oktober (del II og III). Første del vil være dagen før Transport og Logistikk 2019.

Vi vet at også andre aktører legger opp til kurs, men vi ønsker å tilpasse kurset til våre medlemmer og slik at en har rimelig tid til å forberede seg på innføringen av ny lov.

Vi kommer tilbake til mer informasjon over sommeren.