Litsheim_art picture.jpg
Arnt-Einar Litsheim, Fagdirektør i Norske Havner
Transport & Logistikk 2019:

Norske Havner er klar for Transport & Logistikk 2019

Havn

Norske Havner har lang tradisjon for å være sterkt tilstede på Transport & Logistikk. I år vil vi være tilstede med en stand og vi vil ha flere faglige havnespor, sier Arnt-Einar Litsheim, fagdirektør i Norske Havner.

- Den 26.til 28. september samles hele transport og logistikknæringen i Norge på Norges Varemesse på Lillestrøm til tre dager med fag, kunnskap og nyheter. Noen av landets mest innovative hoder møtes på den største og viktigste møteplassen. Vi er svært glade for at Norske Havner er med oss som en viktig utstiller sier prosjektleder Jo Eirik Frøise for Transport & Logistikk 2019

En arena for dialog og kunnskap

- Transport og logistikk 2019 i september er en viktig arena for hele næringen. I det siste har det vært sterkt fokus på temaer som digitalisering, trafikksikkerhet for tungtransporten og en velfungerende infrastruktur for næringstransporten. For oss er dette viktige områder å motta innspill på og drøfte sammen med bransjen, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

- Norske Havner er opptatt av å sikre gode rammebetingelser for sjøtransporten. Vi vil blant annet fremheve viktigheten av digitalisering og bruk av ny teknologi, samt havna som energiknutepunkt. Transport & Logistikk er en viktig arena for å synliggjøre hvilken sentral rolle havene har i transportsystemet. Grønn transport er sjøtransport, sier Litsheim.

Over 100 foredragsholdere

- Responsen vi har fått er fantastisk, foredragsholdere står i kø for å holde innlegg. Sammenslåing høster allerede resultat, sier prosjektleder for konferansen, Jo Eirik Frøise i Norsk Industri.

Over 100 foredragsholdere fordelt på 29 ulike tema er i disse dager i ferd med å komme på plass.

- Innovasjon i transportnæringen, digitalisering, terrortrusler, kabotasje og samferdselspolitikk står i høysete. Jeg gleder meg til å offentliggjøre hele programmet 18 mai. I år vil det bli rift om de 1000 plassene på konferansen, mener Frøise.

Vil sette helt ny standard

— Dette skal bli et samlingssted med en rekordstor messe og en flott konferansedel, ikke bare for alle med interesse for transport og logistikk, men for alle som har sans for teknologi, innovasjon og nytenkning. Jeg tror Transport & Logistikk 2019 konferanse og messe, vil sette en helt ny standard, sier administrerende direktør i Norges Lastebileierforbund Geir A Mo.

Vil skape magi for bransjen

— Når store aktører går sammen skapes magi. Dette blir en viktig møteplass for hele transport- og logistikknæringen. Vi gjør alt for at dette skal bli tidenes beste og største møteplass for en samlet bransje sier, Trond Andersen, prosjektleder og kundedirektør hos Norges Varemesse

Alt om konferanse og programmet finner du på konferansens nettside: TransportogLogistikk2019.no

Påmelding til konferanse

Påmelding for messedeltakelse

Ved spørsmål ta kontakt med Arnt-Einar Litsheim på telefon 99 61 50 81