Sjøveien er miljøveien

- Her kjører godset kollektivt helt frem

Havn

For å flytte millioner tonn gods, fra vei til sjø, må sjøveien være mer attraktiv enn lastebilen - hele veien frem til kunden. Det har de klart i Drammen, hvor sjø og bane spiller på lag.

Drammen er Norges største bilimporthavn, men visste du at papir fraktes - dør til dør - fra papirfabrikken på Ranheim til Wien via Drammen havn?

- Bare dette ene eksempelet sparer veiene for 700 lastebiler i året - og det sparer planeten for like mange tonn med CO2, forteller assisterende havnedirektør i Drammen Ivar A. Vannebo.

Et slag for sjøveien, er et slag for tryggere veier

Færre tunge kjøretøy på norske veier er bra for miljøet, og øker også sikkerheten på norske veier. Tall fra Transportøkonomisk institutt viser at tungtransporten er involvert i hver tredje dødsfall på norske veier. I tillegg fører godsoverføring fra vei til sjø til mindre køer og veislitasje og mindre spredning av mikroplast fra dekkslitasje i havet.

Samarbeid er avgjørende

Samarbeid mellom ulike partnere i transportkjeden er avgjørende for å øke godsoverføringen fra vei til sjø.

- I Ranheim fabrikker sitt tilfelle er det fire partnere som samarbeider for å flytte godset kollektivt fra Ranheim til Wien. I tillegg til rederiet Unifeeder og Drammen havn, er dette logistikkoperatøren på havna Greencarrier og togoperatøren Green Cargo, forteller Salgssjef i Unifeeder, Jarle G. Aakredalen.

Må øke sjøtransportens konkurransekraft

Det er mange elementer som må til for å lykkes med å få mer gods fra vei til sjø; ikke minst trengs en offensiv satsing for å bedre tilkomsten til og fra havnene. Koblingen til bane direkte på havneområdet, som i Drammen, er et ypperlig eksempel på god havne- og byplanlegging, som øker sjøtransportens konkurransekraft.

- Vi må ha havner og sjøtransport som konkurrerer på like vilkår med andre transportformer, men vi må også ha gode tilkoblinger til våre havner, slik at vei og bane er godt sammenkoblet med tilbudet som havnene kan tilby, sier Vannebo.