Arbeidsmiljøforskriftene - for nett - Foto Claudio Hirschberger.jpg
Arbeidsmiljøforskriftene utdyper bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Forskriftene er like bindende som loven selv. (Foto Claudio Hirschberger)

Arbeidsmiljøforskriftene

Helse, miljø og sikkerhet • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Den 1. januar 2015 ble 47 forskrifter erstattet med 6 nye arbeidsmiljøforskrifter.

Med de nye arbeidsmiljøforskriftene oppnås et bedre og mer hensiktsmessig regelverk for arbeidslivet. Dette vil gi et bedre grunnlag for å jobbe systematisk med arbeidsmiljøet.

Den som er ansvarlig for virksomheten, plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav fastsatt i lover og forskrifter. Det er krav om aktivitet i form av kartlegging, risikovurdering og handlingsplaner. Iverksetting av rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av krav er også en viktig aktivitet.

Et HMS-system skal systematisk overvåkes og gjennomgås. Internkontrollforskriften krever bred medvirkning fra arbeidstakerne både ved innføring og utøvelse av systemet.

Her finner du en veiledning til internkontrollforskriften.