Trening i arbeidstiden - for nett - Foto Scott Webb.jpg
Ansatte kan ikke pålegges å bruke et treningstilbud som arbeidsgiver har fått i gang. (Foto: Scott Webb)
Trening på arbeidsplassen

Bør arbeidsgivere tilrettelegge for trening?

Helse, miljø og sikkerhet • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Alle arbeidsgivere har en plikt til å vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant de ansatte.

I tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet er arbeidsgiver pålagt å vurdere hvordan man kan fremme trening blant arbeidstakerne. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 3-4. Aktuelle tiltak vil variere ut fra både bransje og bedrift.

Arbeidstakerne skal ikke være pliktige til å benytte et tilbud om fysisk aktivitet dersom arbeidsgiver iverksetter slike tiltak.

Hvordan går jeg frem for å vurdere tiltak?

  • Vurdering av tiltak for fysisk aktivitet bør sees i sammenheng med arbeidsmiljøloven §§ 1-1 (lovens formål) og arbeidsmiljøloven 3-1 (i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i virksomheten).
  • Vurderingen skal gjøres i samarbeid med virksomhetens ansatte og deres tillitsvalgte. Arbeidsmiljøutvalget eller tilsvarende kan være egnede fora for slike vurderinger.
  • Vurderingen skal gjennomføres på en faglig forsvarlig måte og kunne dokumenteres.
  • Vurderingen skal ha tatt hensyn til bransjens særegenheter og de jobbkrav som stilles til de ansatte.
  • Dersom man iverksetter tiltak for fysisk aktivitet, skal tilbudet omfatte alle ansatte, men det er ingen plikt til å delta.