"IA-avtalen" er inngått av partene i arbeidslivet - arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverorganisasjonene og regjeringen - for å gjøre det norske arbeidslivet mer inkluderende.

Det overordnede målet for IA-samarbeidet er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

IA-avtalen består av en sentral og en lokal del. Den sentrale delen setter tre mål: å redusere sykefraværet, øke andelen med redusert arbeidsevne i arbeidslivet og å øke yrkesaktivitet for eldre arbeidstakere. Her finner du IA-avtalen

Den lokale delen - samarbeidsavtalen - inngås mellom virksomheten og det lokale NAV Arbeidslivssenteret og gir rett til å kalle seg IA-virksomhet. En slik virksomhet får ekstra ressurser fra NAV til å arbeide med å nå de tre delmålene. 

Mer informasjon finner du på inkluderende.no

Relevante artikler