Beredskapsarbeidet i virksomheten skal redusere faren for skade og tap innen områdene menneske, miljø og verdier.

For å ivareta egne interesser og imøtekomme krav fra samfunnet, må vi sette beredskap i system.