HMS-arbeidet i virksomheten skal forebygge uønskede hendelser som kan føre til skader og tap av menneskeliv, miljø og verdier.

For å ivareta egne interesser og kunne imøtekomme krav fra samfunnet og myndigheter må vi sette HMS-arbeidet i et system.