Dagens samfunn stiller stadig høyere krav til bedriftenes miljø- og klimastyring. Alle virksomheter bør ha gode arbeidsrutiner og prosedyrer som sikrer kvaliteten på arbeidet. Slik vil man bevare et godt omdømme og tilfredsstille eksterne krav og forventninger.