Nye rutiner ved innsending av sykepengekrav

Sykefravær, forebygging og oppfølging • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Fra 15. juni 2015 skal krav om sykepenger (Sykmeldingens del D) sendes NAV Forvaltning i det fylket den ansatte er bosatt. (Ikke til arbeidstakerens NAV-kontor, slik rutinen var tidligere).

 

Adressene til NAV Forvaltning i hvert fylke finner du via www.nav.no/sykepenger.

Inntektsopplysningsskjema for arbeidstaker skal også sendes til NAV Forvaltning i den sykmeldtes bostedsfylke.