Arbeidstakere kan jobbe til kl. 23

Arbeidstid • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Fra 1. juli kan arbeidstakere jobbe til kl. 23.00. Nattarbeid er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Arbeidsmiljøloven § 10-11 nr. 1 definerer nattarbeid som arbeid mellom kl. 21.00 og kl. 06.00.

1. juli kom det en endring i loven som gir arbeidsgiver og arbeidstaker mulighet til å inngå skriftlig avtale om at arbeidstaker kan utføre arbeid mellom kl. 21.00 og 23.00 (aml. § 10-11 nr. 3).

Formålet med den nye bestemmelsen er å gi bedre muligheter til fleksible arbeidsdager, uten at arbeidstaker skal arbeide mer eller hvile mindre og uten at arbeidstakernes vern skal svekkes.

Endringen innebærer at det er arbeidstaker som skal kunne ta initiativ til en slik avtale, og ikke arbeidsgiver. Hensikten er at slikt arbeid faktisk skjer etter arbeidstakers ønske og initiativ. Krav om avtale skal sikre at ordningen med oppstykking av arbeidsdagen bare benyttes når arbeidsgiver kan aksepterer den.

Hviletidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 10-8 er ikke endret. Det betyr at en arbeidstaker som etter avtale jobber til kl. 23.00 fortsatt skal ha 11 timer sammenhengende hvile mellom to arbeidsperioder.

Dersom arbeidsøkta slutter kl. 23.00 kan ikke arbeidstakeren starte med å jobbe igjen før kl. 10.00 neste dag. Medlemmer i KS Bedrift er tariffbundne og kan derfor inngå skriftlig avtale med de tillitsvalgte om en hvileperiode på minst 8 timer som omfatter tiden mellom kl. 00.00 og 06.00.

I praksis betyr det at arbeidstakeren som jobber til kl. 23.00 kan starte på jobb kl. 07.00 neste dag.