Trenger du råd i en vanskelig personalsak?

Trenger du råd i en vanskelig personalsak?

Arbeidsgiverservice består av fem kompetente rådgivere med allsidig bakgrunn. Alle som er medlem i KS Bedrift kan kontakte oss for faglig råd og veiledning innen tariff og andre arbeidsgivertema. Tjenesten er inkludert i medlemskapet. Problemstillinger som krever mye arbeid blir fakturert etter avtale.

Her på nettsiden finner du nyttig informasjon og svar på vanlige spørsmål. 

Vi kan også holde kurs for ledelsen i din bedrift, eller kanskje sammen med andre (medlems) bedrifter i nærheten. Slik arbeidsgiveropplæring kan finansieres av OU-midler. Ta kontakt så ser vi hva vi får til.