Brannvesen_bilde.jpg
Foto: Jill Johannessen

Brannavtalen

Særavtaler • Brann og redning

Brannavtalen er en sentral særavtale som er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 10-12 (4) og Hovedavtalen del A § 4-3, og regulerer lønns- og arbeidsforhold for beredskaps- og innsatsstyrken i brann- og redningstjenesten.

Hovedtariffavtalens (HTA) bestemmelser gjelder med mindre annet er regulert i Brannavtalen. 

"Brannavtalen" (SFS 2404 Brann og redningstjeneste)

I dette B-rundskrivet (B/9-2016) kan du lese hva som er nytt i "Brannavtalen"

Slik skal risikotillegget justeres fra 1. januar 2019

Betaling for slukningshjelp og redningsaksjoner