Søknadsskjema OU-midler - KS Bedrift forestår ledelsesutvikling

OU-midler (Arbeidsgiveropplæring) • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

For kurs og lederutviklingsprogram hvor kursleder/foredragsholder/prosessveileder kommer fra KS Bedrift vil bedriften få refundert inntil tildelt beløp etter gjeldene regler - se retningslinjene. 

Last ned søknadsskjema

 

Hit sender du ferdig utfylt søknad:

Bedrifter som følger Hovedtariffavtalen eller Bedriftsavtalen kan sende søknadene per post til KS' vanlige adresse, eller per e-post til ou-midler@ks.no. Kontaktperson for søknader om OU-midlene er spesialkonsulent Sissel Haugen Daldosso.

Energibedriftene kan sende søknadene per post til KS Bedrifts vanlige adresse, eller per e-post til Trygve Nøst. Kontaktperson for søknader om OU-midlene er spesialrådgiver Trygve Nøst.