onsdag 18.04
09:00
09:30
Registrering med kaffe og kulturinnslag
09:30
09:45
Åpning og velkommen

Øivind Brevik, adm. direktør i KS Bedrift. 

Møteleder Erik Aasheim, Primus Productions.

09:45
10:25
Rigg for framtiden!

Selskapene må endre seg i takt med kundenes krav. Hvordan kan bedriftene ta i bruk automatiserte og digitale løsninger? Hvordan håndtere det menneskelige når stillinger havner på den digitale «rødlista»?

Berit Svendsen, adm. direktør, Telenor Norge, om hva som kreves for at Telenor kan være relevant nå og i årene framover. Adm. direktør i VIPPS, Rune Garborg, forteller om hvordan få gjennomslag for gode ideer og teknologi.

Erik Aasheim inviterer de to til samtale.

10:25
11:00
Morgendagens ledere

Våre medlemmer må planlegge for morgendagen. Selskapene trenger ledere som er bevisstgjorte og som evner å se framover. 

Vi møter blant andre Elin Nørve, gründer og daglig leder, Future Leaders, som er etablert i København, Stockholm og Barcelona, og driver lederutviklingsprogram for den første generasjonen av "digitalt innfødte".

KS Bedrifts har egne lederprogram for flere av bransjene. Vi møter brannsjef Rune Larsen, Mosseregionen interkommunale brann og redning, som deltar på kurset for brann og redning med sin ledergruppe. Han forteller hvordan de ruster seg til å møte morgendagens utfordringer.

In:Progress: Inkludering = innovasjon og inspirasjon. Hvordan kan innovasjonstrening være nøkkelen til ny verdiskapning og inkludering av høy-kompetente nykommere med flyktningbakgrunn? Marte Sootholtet innleder.

11:00
11:20
Pause

 

Forfriskninger og mingling

11:20
12:30
Digitalisering og sikkerhet

Hvordan må selskapene ruste seg for å håndtere krav til sikker datahåndtering og personvern?

IT-konsulent Robert Malmgren "hacker" it-system på direkten, Arthur Gjengstø, direktør for sikkerhet og beredskap i BDO snakker om hva som kan gjøres for å sikre seg best mulig til en lavest mulig finansiell og administrativ kostnad, mens Hans Kristian Pretorius, avd. direktør for IKT-sikkerhet i Nasjonal sikkerhetsmyndighet forteller hvordan det jobbes med trusler og sikkerhet i Norge.

12:30
13:30
Lunsj

 

Mingling og servering i fellesområdet.

13:30
17:30
Parallelle fagspor

 

Egne bransjeprogram. Finn din bransje eller velg arbeidsgiverservice og jus øverst på denne siden.

19:30
20:00
Vorspiel
20:00
22:30
Middag med underholdning