Bærekraftige samfunn - Nyskapende arbeidsliv

Tør vi tenke nytt?

Samfunnsbedriftene får lokalmiljøenes tannhjul til å gå rundt. Samtidig er verden i endring, både demografisk, teknologisk og økonomisk.

  • Hvordan påvirkes samfunnsbedriftene av endringene, og hvordan bør de tilpasse seg utviklingen for å bevare sin posisjon som viktige hjørnesteiner? I tillegg til rammevilkår som fremmer innovasjon og kompetanse, er kulturen for læring og utvikling internt helt sentralt.

I årets konferanse ser vi på bærekraftbegrepet i vid forstand: Hvordan skal dagens samfunnsbedrifter utnytte tilgjengelige krefter og ressurser best mulig, for flest mulig, og for å møte morgendagens krav til sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft?

 

Program (oppdateres fortløpende).

/ TIDSROM
2.-3. APRIL
/ STED
Fornebu
Quality Expo Hotel
Påmelding