Bærekraftige samfunn - Nyskapende arbeidsliv

Tør vi tenke nytt?

Samfunnsbedriftene er hjørnesteiner i lokalsamfunnene. Men verden er i endring. Vi må ha rammevilkår som fremmer innovasjon og kompetanse. Da kan bedriftene fortsette å levere kjernetjenester som sikrer både bolyst og næringsgrunnlag. Og fremme det grønne skiftet.

 

Programmet er under utarbeidelse og oppdateres fortløpende.

/ TIDSROM
2.-3. APRIL
/ STED
Fornebu
Quality Expo Hotel
Påmelding