Albums Sample_07.jpg

Et enklere tiltaksystem for brukernes behov

Helse og arbeid • Andre bransjer

Arbeids- og sosialdepartementet sendte den 13. mai 2014 på høring forslag til enkelte endringer i de arbeidsrettede tiltakene.

KS Bedrift sendte høringssvar til departementet 3. august samme år. 

I svaret sies det bl.a. at endinger kan være bra, men at en er skeptisk til en del av de endringene som skisseres eksempelvis anbudsutsetting. 

Høringsnotatet finner du her