Rapport: Ideelle organisasjoners særtrekk og merverdi på helse- og omsorgsfeltet

Helse og arbeid • Andre bransjer

Ideelle leverandører av helse- og omsorgstjenester er en viktig del av det offentlig finansierte helse- og omsorgsfeltet i Norge. Kulturdepartementet har i den forbindelse fått utarbeidet en rapport som ser på hvilken merverdi de ideelle har og som ikke kan oppnås gjennom bruk av offentlige eller kommersielle tjenesteleverandører. Rapporten behandler også spørsmål knyttet til de forestående endringene i anskaffelsesregelverket.

Har dere spørsmål i anledning saken er det bare å kontakte oss.

Rapporten kan leses her