KS Bedrift har et bredt spekter av bransjer i medlemsmassen. Den grunnleggende servicen for alle er arbeidsgiverservice og juridisk service.

Noen bransjer har i tillegg valgt å bruke KS Bedrift for å fremme sine næringsinteresser. Dette betaler de ekstra kontingent for og derfor er de også mer synlig i ulike sammenhenger, som på nettsidene.

Dersom andre bransjer ønsker at KS Bedrift skal bidra i ulike saker, vurderes dette fra tilfelle til tilfelle. I noen tilfeller arrangerer vi møter med politikere, andre ganger arrangerer vi nettverksamlinger. 

Vi har fire grupperinger for medlemmene som sorterer under "andre bransjer":

- Arbeid og helse

Her har vi medlemmer innen rehabilitering, legevakt, bedriftshelsetjeneste og annen virksomhet innen arbeid og helse.

- Teknisk infrastruktur

Her har vi medlemmer innen vann og avløp, parkering, IKT med flere.

- Økonomi og eiendom

Her har vi medlemmer innen revisjon, pensjon, økonomi og eiendom.

- Kultur og undervisning 

Her har vi blant annet medlemmer innen park og idrett, badeland, kulturinstitusjoner og undervisning.