Revisors briller
Regjeringen skal nå utarbeide forslag til hvordan revisorloven kan endres for å sikre at praksis fra kommunal og privat revisjon likestilles. (Foto: KS Bedrift)
Praksis fra kommunal og privat revisjon:

Likebehandling av kommunal og privat revisorpraksis er ett skritt nærmere

Kommunal og privat revisjonserfaring • Andre bransjer

Stortinget har bedt regjeringen forslå en endring av revisorloven slik at praksis fra kommunal og privat revisjon likestilles for godkjenning som statsautorisert og registrert revisor.

Da Stortinget den 7. juni 2018 behandlet den nye kommuneloven, ble de fleste av regjeringens forslag vedtatt. Mye er videreføring av gjeldende rett, men den nye kommuneloven har fått en ny struktur og mer tydelige bestemmelser som skal bidra til å styrke det kommunale selvstyret.

Det var i forbindelse med denne lovbehandlingen at Stortinget ba regjeringen fremme forslag om å endre revisorloven slik at praksis fra kommunal og privat revisjon kan likestilles.

At arbeidspraksis fra kommunale revisjonsenheter og private revisjonsbedrifter skal telle likt, har vært en viktig sak for KS Bedrift og Norsk Kommunerevisorforbund (NKRF) over lenge tid.

Dette er en sak vi har samarbeidet tett om, gjennom blant annet skriftlige innspill til myndighetene og møter med ulike sentrale aktører.

Likebehandling av praksis betyr mye for å rekruttere og beholde sentral kompetanse, og for å kunne videreutvikle gode og sterke fagmiljøer i de kommunale revisjonsenhetene samt møte den økende konkurransen fra private revisjonsbedrifter.

Stortinget har nå gitt regjeringen et oppdrag, og KS Bedrift vil sammen med NKRF følge det videre arbeidet i denne saken med mål om at likestilling av revisorpraksis skal lovfestes.