Utvalg skal vurdere regelverket for revisjon, revisorer og regnskapsførere

Revisjon, pensjon, eiendom og næring • Andre bransjer

Regjeringen oppnevnte den 2. oktober 2015 et utvalg som skal vurdere og foreslå endringer i regelverket for revisjon, revisorer og regnskapsførere.

Utvalget skal gå gjennom hele det norske revisjons- og revisorregelverket, og blant annet foreslå regler for gjennomføring av nytt forventet EØS-regelverk på området.

Utvalget skal også vurdere forholdet mellom revisorer og regnskapsførere og gjennomgå regnskapsførerlovgivningen.

Utvalget ledes av professor Johan Giertsen ved Universitetet i Bergen. Første delutredning skal leveres innen 31. mars 2017, og siste delutredning innen 30. september 2017.

Mer finner du her på regjeringens nettside