parkering1.jpg

Ny veileder skal trygge ansatte i parkeringsbransjen

Tekniske tjenester • Andre bransjer

KS Bedrift og Norpark har laget en veileder som skal være et bidrag i arbeidet med å forebygge og håndtere vold og trusler på arbeidsplassen

Veilederen tar for seg trygghetsarbeid rettet mot arbeidstakere i parkeringsbransjen. Arbeidet med å forebygge, håndtere og etterarbeide vold og trusler bør være en del av bedriftens HMS-rutiner.

Kunnskap er nøkkelen. Ved å arbeide aktivt og bevisst med temaet kan man redusere omfanget av arbeidstakere som blir utsatt for vold og trusler. Samtidig kan det minske skadevirkningene for dem som rammes.

Trygghetsarbeid i parkeringsbransjen - veileder

For mer informasjon ta kontakt med en av oss:

Advokat Kanwal Suleman, kanwal.suleman@ks.no

Rådgiver Bjørg Åse Wølneberg, bjorg.ase.wolneberg@ks.no