Neste arrangementer
21. august
KS Bedrifts lederprogram "Samfunnsansvarlige bedrifter - Bevisste ledere" - Oppstart høst 2019
22. august
Nettverk for bærekraftig innovasjon og omstilling
28. august
Nettverk for kommunal organisering
Svein Kamfjord
Direktør
Svein Kamfjord
930 30 423 / Send e-post
Marianne Haugland
Næringspolitisk rådgiver
Marianne Haugland
971 78 817 / Send e-post
Kristine von Hanno
Næringspolitisk rådgiver
Kristine von Hanno
416 98 596 / Send e-post
Temaoversikt
Vi går mot en sirkulær økonomi
Sirkulær økonomi - iStock.jpg

Sirkulær økonomi har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Den har også som mål at produkter gjenbrukes, gjerne utenom sitt opprinnelige formål.

Avfallshierarkiet som styrende prinsipp
Forebygging handler ikke om avfall - iStock.jpg

Avfallspyramiden eller avfallshierarkiet beskriver prioriteringer i i Norges og EUs avfallspolitikk. Grunnprinsippet er å behandle avfall så nær toppen av hierarkiet som mulig.

Forurenser betaler
Forsøpling.jpg

"Forurenser betaler" er et prinsipp som vi følger når vi foreslår endringer i regelverk. Gode rammebetingelser må sikre en riktig fordeling av kostnader på avfallstjenester.

Kommunal styringsrett
sustainabledevelopment.jpg

Kommuner og kommunale avfallsselskap har og tar et overordnet samfunnsansvar på vegne av alle landets innbyggere. De forvalter samfunnets ressurser, tillit og forventninger på best mulig måte.

Miljø og samfunnsansvar
sustainabledevelopment3.jpg

Avfallsselskapene møter stadig høyere krav og forventninger fra myndigheter og samfunnet.

Utredninger
Publikasjoner.jpg
Samtykke til innsamling av husholdningsavfall
Hente avfall iii.jpg

"Ingen har lov til å samle inn husholdningsavfall uten kommunens samtykke", står det i forurensningslovens § 30.

Kommende kurs og arrangementer
21. august
KS Bedrifts lederprogram "Samfunnsansvarlige bedrifter - Bevisste ledere" - Oppstart høst 2019
For alle bransjer
22. august
Nettverk for bærekraftig innovasjon og omstilling
For Avfall
28. august
Nettverk for kommunal organisering
For Avfall
29. august
Tariffavtalen på 1-2-3
For alle bransjer
18. september
Nettverk for egenregi
For Avfall
Vi hele kalenderen