Svein Kamfjord
Direktør
Svein Kamfjord
930 30 423 / Send e-post
Marianne Haugland
Næringspolitisk rådgiver
Marianne Haugland
971 78 817 / Send e-post
Johanne Solheim
Spesialrådgiver
Johanne Solheim
482 69 917 / Send e-post
Daniel Edward Hosker Lindvåg
Næringspolitisk rådgiver
Daniel Edward Hosker Lindvåg
976 39 414 / Send e-post
Temaoversikt
Vi går mot en sirkulær økonomi
Sirkulær økonomi - iStock.jpg

Sirkulær økonomi har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Den har også som mål at produkter gjenbrukes, gjerne utenom sitt opprinnelige formål.

Avfallshierarkiet som styrende prinsipp
Forebygging handler ikke om avfall - iStock.jpg

Avfallspyramiden eller avfallshierarkiet beskriver prioriteringer i i Norges og EUs avfallspolitikk. Grunnprinsippet er å behandle avfall så nær toppen av hierarkiet som mulig.

Forurenser betaler
Forsøpling.jpg

"Forurenser betaler" er et prinsipp som vi følger når vi foreslår endringer i regelverk. Gode rammebetingelser må sikre en riktig fordeling av kostnader på avfallstjenester.

Kommunal styringsrett
sustainabledevelopment.jpg

Kommuner og kommunale avfallsselskap har og tar et overordnet samfunnsansvar på vegne av alle landets innbyggere. De forvalter samfunnets ressurser, tillit og forventninger på best mulig måte.

Miljø og samfunnsansvar
sustainabledevelopment3.jpg

Avfallsselskapene møter stadig høyere krav og forventninger fra myndigheter og samfunnet.

Utredninger
Publikasjoner.jpg
Samtykke til innsamling av husholdningsavfall
Hente avfall iii.jpg

Her finner du veiledning for hvordan kommunen / avfallsselskap går frem for å gi samtykke til at andre enn kommunen kan samle inn husholdningsavfall.

Brann i avfallsanlegg - Veileder om risiko
Brann i avfallsanlegg (Foto OBRE) - for nett.jpg

Her finner du en veileder for å øke oppmerksomhet og kunnskap om brannrisiko, og redusere brann i avfallsanlegg.

Kommende kurs og arrangementer