Her er styret for KS Bedrift Avfall:

  1. Leder Pål Smits, Lindum AS (til 2021)
  2. Nestleder Ingrid Hitland, BIR Avfallsenergi AS (til 2019)
  3. Medlem Bodil H. Øvretveit, Sunnfjord Miljøverk IKS (til 2021)
  4. Medlem Håkon N. Johansen, Søndre Helgeland Miljøverk (til 2019)
  5. Medlem Bjørn Erik Jønsberg, Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap (til 2021)

Varamedlemmer:

  1. Geir Tore Leira, Innherred Renovasjon IKS (til 2021)
  2. Ann Kristin Stedjeberg, Frevar KF (til 2019)
  3. Grunde Birkeland Rian, TRV Gruppen AS (til 2019)

Se alle KS Bedrifts bransjestyrer

Se Bedriftsstyret

Les mer om hva det innebærer å være medlem av bransjestyret.

Ønsker du å stille til valg? Ta kontakt med Aud Jane Beheim i SIMAS IKS.