Hva gjør kommunen og avfallsselskapet når de vil gi samtykke til at andre enn kommunen kan samle inn husholdningsavfall? Her finner du veiledning, eksempler og maler.

Veileder til kommunene
Mal for kriterier som kan tas inn i forskrift
Eksempel på landingsside til egne nettsider
- Eksempel på epost til mulige søkere om samtykke

Ingen har lov til å samle inn husholdningsavfall uten kommunens samtykke står det i forurensningslovens § 30. Løsningen for å gi et slikt samtykke er en enkel og ubyråkratisk digital søknad. 

Mange kommuner ønsker å tilby innbyggerne mulighet til å leie containere, henting av tyngre grovavfall og andre tjenester for å bli kvitt avfall fra husholdningene.

Veileder til kommunen

Her finner du en veileder som hjelper kommunen til å ta i bruk et digitalt søknadsskjema. Enkelt for den private aktøren som skal søke om samtykke, og enkelt for kommunen å ta i mot og håndtere søknaden.

Fiks ferdige maler

Noen kommuner vil ønske å forsterke sin renovasjonsforskrift. Da er det lettere å vise til kriterier og krav som må oppfylles for å få dette samtykket. Her finner du ferdig forskriftstekst som vi anbefaler å bruke. De er også mal for epostmelding som kan sendes til de private aktørene dere kjenner og som dere forventer ønsker å få et samtykke i din region. Du finner også mal for en landingsside til kommunens/avfallsselskapets nettsider. Den inneholder nyttig og nødvendig informasjon til de som skal søke om samtykke til å samle inn husholdningsavfall.