Neste arrangementer
22. januar
Nye selvkostregler - er du oppdatert?
23. januar
Gjør anskaffelser smart igjen!
04. februar
KS Bedrifts lederprogram "Samfunnsansvarlige bedrifter - Bevisste ledere" - Oppstart vår 2020
Kommende kurs og arrangementer
22. januar
Nye selvkostregler - er du oppdatert?
For alle bransjer
23. januar
Gjør anskaffelser smart igjen!
For Havn, Avfall, Andre bransjer, Brann og redning
04. februar
KS Bedrifts lederprogram "Samfunnsansvarlige bedrifter - Bevisste ledere" - Oppstart vår 2020
For alle bransjer
26. mars
Temadag: Rekruttering
For alle bransjer
07. mai
Årskonferanse og generalforsamling 2020
For alle bransjer
Vis hele kalenderen
Temaoversikt
Beredskap
Beredskap - iStock.jpg

Brann og redning er inne i en spennende utvikling. Her legger vi ut informasjon om saker vi arbeider med innen beredskap. 

Forebygging, kontroll og tilsyn
Mann ved skjerm.jpg

Forebyggende arbeid er viktig for å hindre brann og redusere skader av brann. 

KS Bedrift Brann og Redning Mener
Beredskap II.jpg

Som del av vårt interessepolitiske arbeid avgir KS Bedrift Brann og Redning høringsuttalelser. 

Møteplass for brann og redning
Møteplass for brann og redning - iStock.jpg

KS Bedrift arrangerer årlig fire til fem utvalgsmøter for medlemmene. 

 

KS Bedrift Brann og Redning
brannøvelse nykirke røykdykkere i aksjon.jpg

KS Bedrift Brann og Redning jobber for å fremme interessene til våre brann- og redningsmedlemmer.

Brannavtalen
Mann ved skjermer.jpg
Fagnettverk for brann og redning
slukking02.jpg

KS Bedrift har etablert et fagnettverk for brann og redning som i dag, gjennom sin organisering enten som etat, vertskommune eller annet, ikke er medlemmer i KS Bedrift, men sorterer under KS.

Øistein Gjølberg Karlsen
Direktør
Øistein Gjølberg Karlsen
472 40 289 / Send e-post