2015_KSbedrift_072.jpg

Høring om redningstjenesten

Høringsuttalelser vi har sendt • Brann og redning

KS Bedrift avga i mars 2015 en høringsuttalelse om kongelig resolusjon om organisasjonsplan for redningstjenesten.