Høringsuttalelse om båtsertifikater

Høringsuttalelser vi har sendt • Brann og redning

KS Bedrift og KS leverte 20.11.17. felles høringsuttalelse om båtsertifikater.

Her finner du høringsuttalelsen: Endring i forskrift av 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk - Høring.