brann02.jpg
Foto: iStock

Styret for KS Bedrift Brann og Redning

Les mer om KS Bedrift Brann og Redning • Brann og redning

Styret for KS Bedrift Brann og Redning:

  • Leder Per Olav Pettersen, Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS (til 2021)
  • Medlem Anne Hjort, Asker og Bærum brannvesen IKS (til 2021)
  • Per Gunnar Pettersen, Salten brann IKS (til 2019)
  • Torbjørn Mæhlumsveen, Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (til 2019)
  • Edvar Dahl, Ofoten interkommunale brann- og redningstjeneste (til 2021)

Se alle KS Bedrifts bransjestyrer

Se Bedriftsstyret