Neste arrangementer
10. mars
Kvinner i samfunnsbedriftene
25. mars
KS Bedrifts lederprogram "Samfunnsansvarlige bedrifter - Bevisste ledere" - 2. samling
26. mars
Temadag: Rekruttering
Kommende kurs og arrangementer
10. mars
Kvinner i samfunnsbedriftene
For alle bransjer
25. mars
KS Bedrifts lederprogram "Samfunnsansvarlige bedrifter - Bevisste ledere" - 2. samling
For alle bransjer
26. mars
Temadag: Rekruttering
For alle bransjer
05. mai
KS Bedrifts lederprogram "Samfunnsansvarlige bedrifter - Bevisste ledere" - 3. samling
For alle bransjer
07. mai
Årskonferansen: Samfunnsbedriftene mot 2030
For alle bransjer
Vis hele kalenderen
Temaoversikt
Beredskap
Beredskap - iStock.jpg

Brann og redning er inne i en spennende utvikling. Her legger vi ut informasjon om saker vi arbeider med innen beredskap. 

Forebygging, kontroll og tilsyn
Mann ved skjerm.jpg

Forebyggende arbeid er viktig for å hindre brann og redusere skader av brann. 

KS Bedrift Brann og Redning Mener
Beredskap II.jpg

Som del av vårt interessepolitiske arbeid avgir KS Bedrift Brann og Redning høringsuttalelser. 

Møteplass for brann og redning
Møteplass for brann og redning - iStock.jpg

KS Bedrift arrangerer årlig fire til fem utvalgsmøter for medlemmene. 

 

KS Bedrift Brann og Redning
brannøvelse nykirke røykdykkere i aksjon.jpg

KS Bedrift Brann og Redning jobber for å fremme interessene til våre brann- og redningsmedlemmer.

Brannavtalen
Mann ved skjermer.jpg
Fagnettverk for brann og redning
slukking02.jpg

KS Bedrift har etablert et fagnettverk for brann og redning som i dag, gjennom sin organisering enten som etat, vertskommune eller annet, ikke er medlemmer i KS Bedrift, men sorterer under KS.

Øistein Gjølberg Karlsen
Direktør
Øistein Gjølberg Karlsen
472 40 289 / Send e-post