Sikkerhet til sjøs: Færre ulykker, men flere branner

Større hendelser • Brann og redning

Antallet alvorlige ulykker til sjøs er synkende. Men trenden med flere brannhendelser er bekymringsfull. Det skriver journalist Tore Stensvold i en artikkel i Teknisk Ukeblad.

Her er hovedpunktene i artikkelen:

  •          Det blir stadig flere skip og deres transportkapasitet øker
  •          Det blir færre ulykker på sjøen, men hver ulykke er mer kostbar
  •          Antall brannhendelser er doblet i frekvens og trenden er økende

I perioden 2009 til 2013 registrerte Sjøfartsdirektoratet i gjennomsnitt 510 ulykker per år.

Her finner du Teknisk Ukeblads artikkel