KS Bedrift beredskap brann, og redning inviterer til deltakelse i fagnettverk for brann og redningstjenetsen. Dette gjelder brann- og redningstjenester som i dag er organisert enten som etat, vertskommune eller annet, og som derfor ikke er medlemmer i KS Bedrift men sorterer under KS.

Les mer om nettverket her

Innmelding i KS Bedrifts fagnettverk for brann og redning 

Har du spørsmål må du bare ta kontakt med fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen i KS Bedrift, mob: 47240289.