Hvordan sikre trehusbebyggelse?

Vernet trehusbebyggelse • Brann og redning

Svært mye av den tette trehusbebyggelsen i Norge har for dårlig brannvern, og jevnlig skjer det uheldige hendelser. 

For dårlig sikkerhet
To av tre områder med vernet trehusbebyggelse mangler eller har for dårlige planer for hvordan de skal forebygge eller slukke brann. Det avdekket Direktoratet for samfunnsberedskap (DSB) i en undersøkelse som ble gjennomført etter storbrannen i Lærdal. 

I revidert nasjonalbudsjett 2014 bevilget regjeringen 10 millioner kroner for å forebygge brann i slike områder. Søknadsfristen for disse midlene er nå ute, men hos Riksantikvaren finnes mer informasjon om forebygging av trehusbebyggelse.