Seminardeltakere, fra venstre: Rune Einar Håland, Geir Sønstebø, Henry Ove Berg, Jørn Holme og Harald Ibenholt. Fotograf: Bente Henriksen
Seminardeltakere, fra venstre: Rune Einar Håland, Geir Sønstebø, Henry Ove Berg, Jørn Holme og Harald Ibenholt. Fotograf: Bente Henriksen

Vern av trehusbebyggelse krever god forebygging

Vernet trehusbebyggelse • Brann og redning

En god brannsikringsplan med detaljerte tiltak er avgjørende for vern av tett trehusbebyggelse. Det kom frem på Brannvesenet Sør-Rogalands seminar den 8. september om vern av slik bebyggelse.

Stavanger har mange års erfaring med prosjekter for å bevare sin
verneverdige trehusbebyggelse, sa brann- og redningssjef Henry Ove Berg da han innledet seminaret. Og dette har gitt både kommunen og Brannvesenet Sør-Rogaland nyttig kunnskap, påpekte han.

Seminaret var oppstarten på et prosjekt som KS Bedrifts medlem Brannvesenet Sør- Rogaland gjennomfører i høst. Prosjektet skal gå gjennom trehusbebyggelsen i sentrum av flere byer.

God planlegging
Forebygging er avgjørende. Det kom klart frem da Sør-Rogaland Brannvesens seksjonsleder Rune Einar Håland fortalte om sine erfaringer. 

Det er viktig å ha en god brannsikringsplan der aktuelle tiltak er angitt, understreket han. Og grunnlaget for en slik plan er at man har kartlagt sikkerheten i området. 

Brannvesenet Sør-Rogaland fikk skryt fra riksantikvar Jørn Holme, både for å ha tatt initiativet til seminaret, og for arbeidet som Rogaland gjør for å sikre eldre trehusbebyggelse.

ROS-analyser
Her er KS Bedrift Brann og Redning enig med Riksantikvaren. I kommunenes arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyser er det viktig at brann er tema. Noe som også seksjonssjef Rune Einar Håland påpekte i sitt innlegg på seminaret.