Som del av vårt interessepolitiske arbeid avgir KS Bedrift Brann og Redning høringsuttalelser. 

Foto: iStock.