På de fire til fem årlige utvalgsmøtene i KS Bedrift Brann og Redning tar vi opp aktuelle temaer innen interessepolitikk og arbeidsgiverspørsmål.

Møtene annonseres på kalenderen til KS Bedrift og gjennom invitasjon til medlemmene.

Vi arrangerer også treff der folk fra brann- og redningsmiljøet utenfor vår medlemsmasse kan delta.

I tillegg har vi temadager og kurs innen arbeidsgiverområdet generelt. Også disse blir annonsert på KS Bedrifts kalender og gjennom invitasjon til medlemmene.

Her finner du styret for KS Bedrift Brann og Redning Foto: iStock