Fellesføringsavgiftene 2010

Fellesføring • Energi

SSB har kommet med konsumprisindekser for 2009, og dermed er fellesføringsavgiftene for 2010 fastsatt

I henhold til avtalen utarbeidet av KS Bedrift Energi, Energi Norge og Telenor, hentes indeksen fra tabell 05332 KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor, andre tjenester med arbeidslønn som dominerende prisfaktor.

Denne indeksen har en økning på 4,5 %.

Etableringsavgift:  NOK 2 607,-

Årsavgift: NOK 54,30