Fellesføringsavgifter for 2014

Fellesføring • Energi

KS Bedrift, Energi Norge og Telenor blitt enige om nye fellesføringsavgifter for 2014. Avgiftene er:

Etableringsavgift    NOK 2 876                (2013 NOK 2 905)

Årsavgift                  NOK      65,69           (2013 NOK 60,49) 

Årets avgifter vil være utgangspunkt for indeksregulering i perioden 2015 – 2018, i henhold til fellesføringsavtalen. 

Etableringsavgiften er beregnet etter etablert modell i RENs prosjektkalkyle. Denne viser at selskapene driver mer effektivt, og totalkostnaden for bygging av en km fellesføringslinje har derfor gått marginalt ned, så også avgiften.  

Årsavgiften er forhandlet fram med en økning på 8,59 %.

Videre har partene følgene omforente forståelse rundt avtalen og årets forhandlinger: 

Partene har felles forståelse rundt avtaletekstens vederlag som innebærer at:

- Telenor skal betale 1 stk. etableringsavgift kun ved første gangs etablering av fellesføring, og ingenting ved utvidelse.
- Telenor skal betale 1 stk. årsavgift pr. stolpe der Telenor har fellesføring (uavhengig av antall kabler).
- Vederlag for søknad om fellesføring er inkludert for perioden 2014-2018.

Partene skal reforhandle kostnadsgrunnlaget på ny for femårsperioden etter 2018.

Ved spørsmål ta kontakt med Kristin H. Lind, kristin.lind@ks.no, eller Asle Strand, asle.strand@ks.no .