2018-04-18 Tibber energisesjon.jpg
Edgeir Vårdal Aksnes vil erstatte markedsleddet mellom kraftprodusent og kunde.
Digitalisering i kraftbransjen:

Tibber: Strømsalg blir null verdt

Kraftomsetning • Energi

Energisesjonen på Bedriftenes Møteplass 2018 handlet om digitalisering i nettet og hvordan endret kundeadferd påvirker kraftselskapene. «Snakkisen» ble Edgeir Vårdal Aksnes, gründer og direktør i oppstartsselskapet Tibber.

Energisesjonen ble åpnet av kraftveteranen Eivind Reiten. Som tidligere olje- og energiminster, generaldirektør i Norsk Hydro og leder for utvalget som la frem rapporten «Et bedre organisert strømnett» har han over flere tiår tatt pulsen på utviklingen i bransjen.

Med et blikk i sladrespeilet beskrev Reiten også hvordan han tror bransjen utvikler seg fremover. Han mener kraftmarked, politikk og kunder er de viktige variablene, men ser tydelige endringer i hvordan disse påvirker hverandre. Mens marked og politikk tidligere har vært førende for utviklingen, mener Reiten nå at innovasjon på kundesiden er viktigst.

«Faren er nå at hverken regulator eller kraftselskap ikke klarer å henge med i utviklingen. Selskapene må sørge for å rekruttere de beste hodene for å skape vinnerlaget», sa Reiten.

60 ansatte, hvorav 45 roboter.

Et av selskapene som baserer forretningsmodellen på endringer på kundesiden er Tibber, et oppstartsselskap basert i Førde. Selskapet har 60 ansatte – 15 hoder, og 45 roboter, og tilbyr en app basert på at huset selv handler strøm, direkte fra produsenter. Tibbers mål er at appen skal erstatte alle mellomledd mellom kunde og produsent.

«Strømomsetning blir null verdt», sa gründer og daglig leder Edgeir Vårdal Aksnes til forsamlingen – et utsagn som ble gjenstand for diskusjon under og etter energisesjonen.

Takket være appen og den robotiserte arbeidsstaben hevder Aknes at Tibber har en langt høyere fleksibilitet enn det etablerte kraftselskapet. Slik mener han at oppstartsselskapet skal utkonkurrere det tradisjonelle markeds- og omsetningsleddet i verdikjeden. Målet er at kundeantallet skal runde millionen i løpet av de neste fem årene.

«Tibber kan gjennomføre endringsledelse i løpet av to minutter, gjennom å utstede en kommando til robotene. Et vanlig selskap bruker en måned. Tibber er basert på én plattform, mens andre selskap gjerne bruker 189 ulike IT-systemer», sa han.

Digital «fotball» på linjene

Også flere etablerte, lokale selskap var på scenen under energisesjonen. Stein Inge Alstad i Stange Energi presenterte hvordan endrede kundepreferanser og etterspørsel etter nye produkter som varmepumper og solceller har ført til endringer i måten selskapet jobber på.

De fremmøtte energiselskapene fikk også sett eksempler på prosjekter knyttet til bruken av digitale verktøy i nettdriften. Rune Nesheim, administrerende direktør i Voss Energi, presenterte selskapets deltakelse i forskningsprosjektet Smartgrid-løsning. I selskapets nett testes nå en «neuron», en kule på størrelse med en fotball, utstyrt med fem sensorer. Den digitale «fotballen» måler kontinuerlig helning i linjene, vibrasjon, spenningen og temperatur. Utstyret får den nødvendige energien fra induksjon, og skal monteres ved hjelp av droner.

Nesheim ser stor, potensiell nytte i prosjektet.

«Denne kan måle og overvåke en hovedkomponent i høyspenningsanlegg vi normalt ikke har tilgang til, på en enkel, billig og driftsikker måte. Vi får erfaring med nye produkter i en tid det skjer store endringer i bransjen», påpekte Nesheim.