Det er stort behov for nye kabler for strømeksport, ifølge ekspert

Årsmøter • Energi

21.04.2015

Vannmagasinene i Norge og Sverige har nå seks terrawatt per time over normalen, sa Tor Reier Lilleholt fra Markedskraft på KS Bedriftenes Møteplass 2015 den 21. april.

De fulle vannmagasinene viser at det haster å lage flere strømkabler, og norske produsenter må håpe på at det ikke blir mange våte år til disse er på plass, påpekte Lilleholt.

Likevel er det store svingninger i vær og temperatur. Desember til februar i år var de nest våteste på 80 år, mens mai til juni 2014 var de nest tørreste på 80 år.

Hydrologi er svært viktig for prisen, men temperaturen påvirker også. Snømengden har vært stor de siste årene, og også her er det store variasjoner fra år til år.

I 2014 var det mye snø i øst, mens det i 2015 er mest i vest. Den store snømengden gir mye snøsmelting, og dermed økt behov for eksport.

Stabil norsk kraft
«Det er en stor og økende mengde solenergi i Tyskland, i tillegg til opp mot 40 gigawatt vind i Tyskland, som gir store svingninger i produksjonen. Dette øker behovet for kabler med tilførsel av norsk stabil vannkraft», sa Lilleholt.

Det er stor forskjell på prisbildet framover, avhengig av hydrologisk scenarie. Kabler vil være viktig for prisbildet, særlig fra 2021, avsluttet Lilleholt.

Markedsutsiktene framover
Sjef for nordisk analyse Tor Reier Lilleholt, Markedskraft