Kåre Willoch: Kommuneinndeling er et vitalt samfunnsspørsmål

Årsmøter • Energi

22.04.2015

Flest mulig avgjørelser bør tas nær velgerne. Samtidig må samfunnet endres i takt med tiden. Det sa Kåre Willoch, som på KS Bedrift Møteplass 2015 den 22. april, tok til orde for større kommuner.

«Strukturene forandres hele tiden, og samfunnet må revidere kommunestrukturen for å tilpasse til en moderne tid», sa Willoch. Den tidligere statsministeren påpekte også at all styring er tvang, selv den som gjøres fra Stortinget.

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Tidligere statsminister Kåre Willoch på KS Bedriftenes Møteplass 2015

Vil ha endringer
Det må være tilstrekkelige ressurser, også nærmere folket, mente Willoch, og siktet til behovet for sterkere kommuner. Oljeinntektene har virket bedøvende, sa han videre. Dermed har det ikke vært nødvendig nok med reformer – i klar kontrast til andre land.

I Sverige er det dobbelt så mange innbyggere og halvparten så mange kommuner, påpekte han.

Willoch var også opptatt av hvordan interkommunale selskaper virker på demokratiet. Han mente at disse selskapene er riktige rent praktisk, men ikke demokratisk – fordi ansvaret pulveriseres.

«Oppgaveøkningen for kommunene er kolossal, også med tanke på eldrebølgen. Dermed er interkommunale selskaper en viktig nødløsning. Større kommuner er likevel bedre på lang sikt», sa Willoch.

Statlig styring
Willoch mente at Stortinget i størst mulig grad bør avstå fra å detaljregulere kommunene. Det er også viktig å se sammenhengen mellom kommuner og fylkeskommuner. Tidligere var fylkene et samarbeidsorgan mellom primærkommuner, men dette ble for vanskelig på grunn av ulike størrelser.

«Dette var en god løsning, men en gjenskapning av dette systemet krever likere kommuner. Da unngår man også fylkenes trang til å hevde egne interesser overfor kommunene», sa Kåre Willoch.